dilluns, 28 de juliol de 2008

APAAutorAPA (FELIU ELIAS i BRACONS) (Barcelona, 1878 - 1948).
Signatura: Apa (marge inferior esquerra)
Llegenda: (Al revers)
                " Reforma de lletra.
                - Deumil plomes; si senyor ...
                - Caramba al menys ne toquen deu per peiodista: ara si qu'escriuran bé."
                Mesures: 23,8 x 31,3 cm
Tècnica: Tinta i guaix.
Personatge
Publicació:
Ref: rsm 1111-019


AutorAPA (FELIU ELIAS i BRACONS) (Barcelona, 1878 - 1948).
Signatura: Apa (marge inferior esquerra)
Mesures: 12,6 x 16,2 cm (sobre suport cartolina)
Tècnica: Tinta i color beige.
Personatge: NP
Publicació:
Ref: rsm 659-017AutorAPA (FELIU ELIAS i BRACONS) (Barcelona, 1878 - 1948).
Signatura: Apa (marge inferior esquerra)
Mesures: 13 x 22,5 cm 
Tècnica: Tinta (B/N).
Personatge: NP
Publicació:
Ref: rsm 602-016Autor: APA (FELIU ELIAS i BRACONS) (Barcelona, 1878 - 1948).
Mesures: 11 x 7,9 cm (vinyeta 3), 26,3 x 9,9 cm (vinyeta 4), 11,2 x 8 cm (vinyeta 5) i 11 x 7,9 cm(vinyeta 6)
Tècnica: Tinta (B/N).
Personatge: NP
Publicació: Patufet ? o Virolet ?
Ref: rsm???????