dilluns, 28 de juliol de 2008

MALLOLAutor: MALLOL Suazo, Lluís ( Barcelona, 1900 - 1968).
Sense signar.
Llegenda: Nit de Nadal. 
Datació:

Mesures: 13,1 x 9,8 cm (enganxat sobre suport paper)
Tècnica: Tinta i aquarel·la blava.
Personatge: NP
Publicació: Desconeguda
Ref: rsm 1004-018


Autor: MALLOL Suazo, Lluís ( Barcelona, 1900 - 1968).
Signat MALLOL angle inferior esquerra.
Llegenda: Conte de Totsants. 
Datació:

Mesures: 12,8 x 9,5 cm (enganxat sobre suport paper)
Tècnica: Tinta (B/N)
Personatge: NP
Publicació: Desconeguda
Ref: rsm 1003-018

(anvers)

(revers)
Autor: MALLOL Suazo, Lluís ( Barcelona, 1900 - 1968).
Signat MALLOL angle inferior dret.
Llegenda: De bona gana pujaria fins al puid de Miraflor. (revers)
Datació:

Mesures: 12,8 x 17,5 cm
Tècnica: Tinta (B/N) i aquarel·la blava.
Personatge: NP
Publicació: Desconeguda
Ref: rsm???????


Autor: MALLOL Suazo, Lluís ( Barcelona, 1900 - 1968).
Signat MALLOL angle inferior dret.
Llegenda: El text al revers.
Datació:

Mesures: 25,2 x 19 cm
Tècnica: Tinta (B/N).
Personatge: Publicitat Lasa
Publicació: Desconeguda
Ref: rsm???????


Autor: MALLOL Suazo, Lluís ( Barcelona, 1900 - 1968).
Signat MALLOL angle inferior dret.
Llegenda: El text al revers.Datació:
Mesures: 25,2 x 19 cm
Tècnica: Tinta (B/N).
Personatge: Publicitat Lasa
Publicació: Desconeguda
Ref: rsm???????