dijous, 9 de juny de 2011

signat FERNÁNDEZ COLLADO


Autor: FERNÁNDEZ COLLADO (¿?).
Signat Fernandez Collado (angle inferior esquerra).
Llegenda:
Datació:
Mesures: 15,6 x 9,5 (10,5) cm.
Tècnica: tinta (B/N).
Personatge: NP
Publicació: Desconeguda.
Ref: rsm???????
Autor: FERNÁNDEZ COLLADO (¿?).
Signat Fernandez Collado (angle inferior dret).
Llegenda:
Datació:
Mesures: 11,7 x 15,8 cm.
Tècnica: tinta (B/N).
Personatge: NP
Publicació: Desconeguda.
Ref: rsm???????


Autor: FERNÁNDEZ COLLADO (¿?).
Signat il·legible (angle inferior dret).
Llegenda:
Datació:
Mesures: 20,6 x 21,1 cm.
Tècnica: tinta (B/N).
Personatge: NP
Publicació: Desconeguda.
Ref: rsm???????