divendres, 1 d’abril de 2016

GOÑI


Autor: GOÑI Suárez del Árbol, Lorenzo (Jaén, 1911 - Lausanne (Suisse), 1992)
(autenticació possible gràcies a l'amabilitat del S. Antonio García Lejarraga)
Signat S/A 193
Llegenda: DESCANSO... (en suport paper)
Datació: ?
Mesures: 13 x 18,5 cm. (original enganxat sobre suport paper)
Tècnica: 
Tinta
Personatge: NP
Publicació: Possiblement revista País Basc
Ref: rsm 508-016Autor: GOÑI Suárez del Árbol, Lorenzo (Jaén, 1911 - Lausanne (Suisse), 1992)
(autenticació possible gràcies a l'amabilitat del S. Antonio García Lejarraga)
Signat S/A 194 
Llegenda: ROBO AUDAZ... (en suport paper)
Datació: ?
Mesures: 13 x 18,5 cm. (original enganxat sobre suport paper)
Tècnica: 
Tinta
Personatge: NP
Publicació: Possiblement revista País Basc
Ref: rsm 509-016

ANÒNIM (acudit)


Autor: desconegut
Sense signar
Llegenda:
Datació: ?
Mesures: 12,5 x 17,1 cm.
Tècnica:
Tinta
Personatge: NP
Publicació: Desconeguda
Ref: rsm 507-016

GARCÍA PIZARRO (2)


Autor: GARCÍA PIZARRO, José, Madrid - 1934
Signatura:  J.GaRCIa-PIZaRRO 54 (angle inferior esquerra)
Llegenda: 
Datació: 1954
Mesures: 10,2 x 13,6 cm. 
Tècnica: Tinta
Personatge: 
Publicació: possiblement revista del País Basc
Ref: rsm 505-016


Autor: GARCÍA PIZARRO, José, Madrid - 1934
Signatura:  J.GaRCIa-PIZaRRO (angle superior esquerra)
Llegenda: 
Datació: 
Mesures: 12,1 x 16,6 cm. 
Tècnica: Tinta
Personatge: 
Publicació: possiblement revista del País Basc
Ref: rsm 506-016

LÓPEZ BLANCO (2)


Autor: LÓPEZ BLANCO Manuel, Madrid - 1924 - ¿?, 1992).
Signatura:  LOPEZ BLANCO (angle inferior esquerra)
Llegenda: 
Datació: 
Mesures: 12,7 x 16,8 cm. 
Tècnica: Tinta
Personatge: 
Publicació: possiblement revista del País Basc
Ref: rsm 503-016

(anvers)

Autor: LÓPEZ BLANCO Manuel, Madrid - 1924 - ¿?, 1992).
Signatura:  LOPEZ BLANCO (angle inferior dret)
Llegenda: 
Datació: 
Mesures: 10,4 x 14 cm. (anvers) 
Tècnica: Tinta
Personatge: 
Publicació: possiblement revista del País Basc

Ref: rsm 504-016a

(revers)

Autor: LÓPEZ BLANCO Manuel, Madrid - 1924 - ¿?, 1992).
Signatura:   
Datació: 
Mesures: 10,4 x 14 cm. (revers) 
Tècnica: Llapis
Personatge: 
Publicació:


Ref: rsm 504-016b

signat VALDÉS (2 acudits)


Autor: VALDÉS, ¿?.
Signatura:  VALDÉS (angle inferior dret)
Llegenda: 
Datació: 
Mesures: 11,6 x 16,2 cm. 
Tècnica: Tinta  
Personatge: 
Publicació: possiblement alguna revista del País Basc
Ref: rsm 501-016Autor: VALDÉS, ¿?.
Signatura:  VALDÉS (angle inferior dret)
Llegenda: PARAISO ENTRE REJAS (anvers)
Datació: 
Mesures: 12,7 x 16,3 cm.
Tècnica: Tinta  
Personatge: 
Publicació: possiblement alguna revista del País Basc
Ref: rsm 502-016