dimarts, 17 de novembre de 2009

BOFARULL (JACINT BOFARULLL FORASTER)Autor: BOFARULL i Foraster, Jacint (Barcelona, 1903 - 1977). 
           (GRIPAU, pseudònim)
Signat Bofarull (angle inferior dret)
Llegenda: 
Datació: 
Mesures: aprox. 14,5 x 20,5 cm 
Tècnica: Tinta i aiguada.
Personatge: NP 
Publicació: 
Exposicions: " ESPLENDOR TRUNCADA (Dibuixants catalans de 1900 a 1939)". Sala d'Art    Andreu Dameson. La Garriga. Del 8 de desembre al 24 de desembre de 2017. Nº catàleg: 11.
Ref: rsm 1693-012


Autor:
BOFARULL i Foraster, Jacint (Barcelona, 1903 - 1977). 
           (GRIPAU, pseudònim)
Signat Bofarull (angle inferior dret)
Llegenda: El text de l'acudit
Datació: 
Mesures: 28,5 x 23,7 cm 
Tècnica: Tinta (B/N).
Personatge: NP 
Publicació: Desconeguda 
Ref: rsm 1691-009
BIBLIOGRAFIA:

- Eguizábal, Raúl. EL CARTEL EN ESPÀÑA. "BOFARULL", pg. 279-280. Ediciones Cátedra. Madrid, 2014.

- Capdevila, Jaume. L'Esquella de la Torratxa. 60 anys d'història catalana (1879-1939). "Bofarull i Foraster, Jacint", pg. 207.Editorial Efadós, El Papiol, 2013.

- Cuadrado, Jesús. ATLAS ESPAÑOL DE LA CULTURA POPULAR. DE LA HISTORIETA Y SU USO. 1873-2000. TOMO I. "BOFARULL", pg. 164-165 Ediciones Sinsentido. Madrid, 2000.

- SUMMA ARTIS. HISTORIA GENERAL DEL ARTE. Volum XXXII. 6ª edició. EL GRABADO EN ESPAÑA (SIGLOS XIX-XX). Pg. 554 I 571. Espasa Calpe, SA. Madrid, 2000.

- Cuadrado, Jesús. DICCIONARIO DE USO DE LA HISTORIETA ESPAÑOLA (1873-1996). "BOFARULL", pg. 105. Compañía Literaria. Madrid, 1997.

- March i Reñé, Martí dir. DICCIONARIO "RÀFOLS" DE ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS DE CATALUNYA Y BALEARES. VOLUM 1 "BOFARULL FORASTÉ, JACINT", pg. 200. Diccionario Ràfols. Barcelona, 1985.

- Ráfols, J. dir. DICCIONARIO "RÀFOLS" DE ARTISTAS DE CATALUNYA, BALEARES Y VALENCIA. VOLUM I "BOFARULL FORASTER, JACINT", pg. 139. Edicions Catalanes y La gran Enciclopedia Vasca. Barcelona - Bilbao, 1980.

- Solà i Dachs, Lluís. L'HUMOR CATALÀ. UN SEGLE D'HUMOR CATALÀ - 1. "Jacint Bofarull i Forasté", pg. vàries pàgines. Editorial  Bruguera, SA. Barcelona, 1978.

- Solà i Dachs, Lluís. UN SEGLE D'HUMOR CATALÀ. "Jacint Bofarull i Forasté", pg. 378. Quaderns de Cultura. Volum especial. Editorial  Bruguera, SA. Barcelona, 1973.

- Martín, Antonio. HISTORIA DEL COMIC ESPAÑOL: 1875-1939. Colección Comunicación Visual. pg. 199, 200, 201 i 227. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1978.


CATÀLEGS I EXPOSICIONS:

- Laplana, Josep de C. i Barjau Rico, Santi. RECORDAR PER NO TORNAR-HI- CARTELLS DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA DE L'ABADIA DE MONTSERRAT. "BOFARULL i FORASTÉ, JACINT", pg. 408. Museu de Montserrat, 2008.

- CATÀLEG DE L'EXPOSICIÓ DEL FRED. L'ESQUELLA DE LA TORRATXA. Sala Busquets. Barcelona, 23 de novembre al 7 de desembre de 1937.

- CATÀLEG del 1er, SALÓ D'HUMORISTES 1933. Associació humoristes de Barcelona. Galeria Emporium, 21 de gener al 12 de febrer de 1933.