dijous, 21 de febrer de 2019

BERMEJO, LUÍS (LUÍS BERMEJO ROJO)Autor: BERMEJO Rojo, Luís (Madrid, 1931 - 2015)
Sense signar
Llegenda:
Datació:
Mesures: 23,7 x 34,3 cm (vinyetes retallades per remuntar per posteriors edicions)
Tècnica: Tinta B/N.
Personatge: 
Publicació: Desconeguda per Editorial Rollán, Madrid.
Ref: rsm 1605-021


Autor: BERMEJO Rojo, Luís (Madrid, 1931 - 2015)
Sense signar
Llegenda:
Datació:
Mesures: 21,3 (l'altura superior) x 34,3 cm (vinyetes retallades per remuntar per posteriors edicions, manca la 1ª i 2ª vinyeta)
Tècnica: Tinta B/N.
Personatge: 
Publicació: Desconeguda per Editorial Rollán, Madrid.
Ref: rsm 1606-021


pàgina 7, AVENTURAS DEL FBI, Nº 2 de 22 de juliol de 1951
(imatge extreta de Tebeosfera.com)

Autor: BERMEJO Rojo, Luís (Madrid, 1931 - 2015)
Sense signar
Llegenda:
Datació: 1951
Mesures: 7,1 x 7 cm (vinyeta retallada, corresponent a la  6ª de la pàgina 7 del quadern nº 2 de l'aventura La garra escarlata. Foren retallades i descartades per posteriors edicions)
Tècnica: Tinta B/N.
Personatge: 
Publicació: AVENTURAS DEL FBI, quadern nº 2. Piratas del cielo. 22-06-1951. Editorial Rollán, Madrid.
Ref: rsm 1599-021


pàgina 4, AVENTURAS DEL FBI, Nº 5 de 3 d'agost de 1951
(imatge extreta de Tebeosfera.com)

Autor: BERMEJO Rojo, Luís (Madrid, 1931 - 2015)
Sense signar
Llegenda:
Datació: 1951
Mesures: 39,8 x 8,2 cm (tira de vinyetes retallades, corresponent a la 4ª, 5ª i 6ª vinyetes de la pàgina 4 del quadern nº 5 de l'aventura La garra escarlata. Foren retallades i descartades per posteriors edicions)
Tècnica: Tinta B/N.
Personatge: 
Publicació: AVENTURAS DEL FBI, quadern nº 5. La garra escarlata. 3-08-1951. Editorial Rollán, Madrid.
Ref: rsm 1046-019


pàgina 5, AVENTURAS DEL FBI, Nº 5 de 3 d'agost de 1951
(imatge extreta de Tebeosfera.com)

Autor: BERMEJO Rojo, Luís (Madrid, 1931 - 2015)
Sense signar
Llegenda:
Datació: 1951
Mesures: 27,2 x 8,2 cm (tira de vinyetes retallades, corresponent a la 4ª i 5ª vinyetes de pàgina 5 del quadern nº 5 de l'aventura La garra escarlata. Foren retallades i descartades per posteriors edicions)
Tècnica: Tinta B/N.
Personatge: 
Publicació: AVENTURAS DEL FBI, quadern nº 5. La garra escarlata. 3-08-1951. Editorial Rollán, Madrid.
Ref: rsm 1047-019


pàgina 6, AVENTURAS DEL FBI, Nº 5 de 3 d'agost de 1951
(imatge extreta de Tebeosfera.com)

Autor: BERMEJO Rojo, Luís (Madrid, 1931 - 2015)
Sense signar
Llegenda:
Datació: 1951
Mesures: 12 x 10,8 cm (vinyeta retallada, corresponent a la vinyeta 2ª de la pàgina 6 del quadern nº 5 de l'aventura La garra escarlata. Foren retallades i descartades per posteriors edicions)
Tècnica: Tinta B/N.
Personatge: 
Publicació: AVENTURAS DEL FBI, quadern nº 5. La garra escarlata. 3-08-1951. Editorial Rollán, Madrid.
Ref: rsm 1048-019


pàgina 6, AVENTURAS DEL FBI, Nº 5 de 3 d'agost de 1951
(imatge extreta de Tebeosfera.com)

Autor: BERMEJO Rojo, Luís (Madrid, 1931 - 2015)
Sense signar
Llegenda:
Datació: 1951
Mesures: 9,3 x 8,4 cm (vinyeta retallada, corresponent a la vinyeta 5ª de la pàgina 6 del quadern nº 5 de l'aventura La garra escarlata. Foren retallades i descartades per posteriors edicions)
Tècnica: Tinta B/N.
Personatge: 
Publicació: AVENTURAS DEL FBI, quadern nº 5. La garra escarlata. 3-08-1951. Editorial Rollán, Madrid.
Ref: rsm 1594-021


pàgina 6, AVENTURAS DEL FBI, Nº 5 de 3 d'agost de 1951
(imatge extreta de Tebeosfera.com)

Autor: BERMEJO Rojo, Luís (Madrid, 1931 - 2015)
Sense signar
Llegenda:
Datació: 1951
Mesures: 15,2 x 10 cm (vinyeta retallada, corresponent a la vinyeta 8ª de la pàgina 6 del quadern nº 5 de l'aventura La garra escarlata. Foren retallades i descartades per posteriors edicions)
Tècnica: Tinta B/N.
Personatge: 
Publicació: AVENTURAS DEL FBI, quadern nº 5. La garra escarlata. 3-08-1951. Editorial Rollán, Madrid.
Ref: rsm 1595-021


pàgina 7, AVENTURAS DEL FBI, Nº 5 de 3 d'agost de 1951
(imatge extreta de Tebeosfera.com)

Autor: BERMEJO Rojo, Luís (Madrid, 1931 - 2015)
Sense signar
Llegenda:
Datació: 1951
Mesures: 14,3 x 10,8 cm (vinyeta retallada, corresponent a la vinyeta 1ª de la pàgina 7 del quadern nº 5 de l'aventura La garra escarlata. Foren retallades i descartades per posteriors edicions)
Tècnica: Tinta B/N.
Personatge: 
Publicació: AVENTURAS DEL FBI, quadern nº 5. La garra escarlata. 3-08-1951. Editorial Rollán, Madrid.
Ref: rsm 1596-021


pàgina 8, AVENTURAS DEL FBI, Nº 5 de 3 d'agost de 1951
(imatge extreta de Tebeosfera.com)

Autor: BERMEJO Rojo, Luís (Madrid, 1931 - 2015)
Sense signar
Llegenda:
Datació: 1951
Mesures: 15 x 11 cm (vinyeta retallada corresponent a la vinyeta 3ª de la pàgina 8 del quadern nº 5 de l'aventura La garra escarlata. Foren retallades i descartades per posteriors edicions)
Tècnica: Tinta B/N.
Personatge: 
Publicació: AVENTURAS DEL FBI, quadern nº 5. La garra escarlata. 3-08-1951. Editorial Rollán, Madrid.
Ref: rsm 1597-021


pàgina 8, AVENTURAS DEL FBI, Nº 5 de 3 d'agost de 1951
(imatge extreta de Tebeosfera.com)

Autor: BERMEJO Rojo, Luís (Madrid, 1931 - 2015)
Sense signar
Llegenda:
Datació: 1951
Mesures: 13,5 x 8,2 cm (vinyeta retallada corresponent a la vinyeta 4ª de la pàgina 8 del quadern nº 5 de l'aventura La garra escarlata. Foren retallades i descartades per posteriors edicions)
Tècnica: Tinta B/N.
Personatge: 
Publicació: AVENTURAS DEL FBI, quadern nº 5. La garra escarlata. 3-08-1951. Editorial Rollán, Madrid.
Ref: rsm 1598-021


pàgina 8, AVENTURAS DEL FBI, Nº 5 de 3 d'agost de 1951
(imatge extreta de Tebeosfera.com)

Autor: BERMEJO Rojo, Luís (Madrid, 1931 - 2015)
Sense signar
Llegenda:
Datació: 1951
Mesures: 12,7 x 10 cm (vinyeta retallada corresponent a la vinyeta 9ª de la pàgina 8 del quadern nº 5 de l'aventura La garra escarlata. Foren retallades i descartades per posteriors edicions)
Tècnica: Tinta B/N.
Personatge: 
Publicació: AVENTURAS DEL FBI, quadern nº 5. La garra escarlata. 3-08-1951. Editorial Rollán, Madrid.
Ref: rsm 1049-019


pàgina 9, AVENTURAS DEL FBI, Nº 5 de 3 d'agost de 1951
(imatge extreta de Tebeosfera.com)

Autor: BERMEJO Rojo, Luís (Madrid, 1931 - 2015)
Sense signar
Llegenda:
Datació: 1951
Mesures: 9 x 8,3 cm (vinyeta retallada corresponent a la vinyeta 4ª de la pàgina 9 del quadern nº 5 de l'aventura La garra escarlata. Foren retallades i descartades per posteriors edicions)
Tècnica: Tinta B/N.
Personatge: 
Publicació: AVENTURAS DEL FBI, quadern nº 5. La garra escarlata. 3-08-1951. Editorial Rollán, Madrid.
Ref: rsm 1050-019


pàgina 10, AVENTURAS DEL FBI, Nº 5 de 3 d'agost de 1951
(imatge extreta de Tebeosfera.com)

Autor: BERMEJO Rojo, Luís (Madrid, 1931 - 2015)
Sense signar
Llegenda:
Datació: 1951
Mesures: 14 x 10,3 cm (vinyeta retallada corresponent a la vinyeta 9ª de la pàgina 10 del quadern nº 5 de l'aventura La garra escarlata. Foren retallades i descartades per posteriors edicions)
Tècnica: Tinta B/N.
Personatge: 
Publicació: AVENTURAS DEL FBI, quadern nº 5. La garra escarlata. 3-08-1951. Editorial Rollán, Madrid.
Ref: rsm 1051-019pàgina 10, AVENTURAS DEL FBI, Nº 6 de 17 d'agost de 1951
(imatge extreta de Tebeosfera.com)

Autor: BERMEJO Rojo, Luís (Madrid, 1931 - 2015)
Sense signar
Llegenda:
Datació: ca. 1951
Mesures: 25,5 x 9 cm (vinyetes retallades, corresponen a la 7ª i 8ª vinyeta de la pàgina 10 del quadern nº 6 de l'aventura Puños y plomo)
Tècnica: Tinta B/N.
Personatge: 
Publicació: AVENTURAS DEL FBI, quadern nº 6. Puños y plomo. 17-08-1951. Editorial Rollán, Madrid.
Ref: rsm 1608-021


pàgina 1, AVENTURAS DEL FBI, Nº 14 de 7 de desembre de 1951
(imatge extreta de Tebeosfera.com)

Autor: BERMEJO Rojo, Luís (Madrid, 1931 - 2015)
Sense signar
Llegenda:
Datació: ca. 1951
Mesures: 24,7 x 20 cm (vinyetes retallades, corresponen a la 6ª, 8ª i 9ª vinyeta de la pàgina 10 del quadern nº 14 de l'aventura El rapto de Billy Boy)
Tècnica: Tinta B/N.
Personatge: 
Publicació: AVENTURAS DEL FBI, quadern nº 14. El rapto de Billy Boy. 7-12-1951. Editorial Rollán, Madrid.
Ref: rsm 1611-021


pàgina 8, AVENTURAS DEL FBI, Nº 14 de 7 de desembre de 1951
(imatge extreta de Tebeosfera.com)

Autor: BERMEJO Rojo, Luís (Madrid, 1931 - 2015)
Sense signar
Llegenda:
Datació: ca. 1951
Mesures: 24,7 x 20 cm (vinyeta retallada, correspon a la 10ª vinyeta de la pàgina 8 del quadern nº 14 de l'aventura El rapto de Billy Boy)
Tècnica: Tinta B/N.
Personatge: 
Publicació: AVENTURAS DEL FBI, quadern nº 14. El rapto de Billy Boy. 7-12-1951. Editorial Rollán, Madrid.
Ref: rsm 1612-021


pàgina 10, AVENTURAS DEL FBI, Nº 20 de 29 de febrer de 1952
(imatge extreta de Tebeosfera.com)

Autor: BERMEJO Rojo, Luís (Madrid, 1931 - 2015)
Sense signar
Llegenda:
Datació: ca. 1952
Mesures: 6,4 x 7,9 cm (vinyeta retallada, correspon a la 7ª vinyeta de la pàgina 10 del quadern nº 20 de l'aventura Titanes del Far-West)
Tècnica: Tinta B/N.
Personatge: 
Publicació: AVENTURAS DEL FBI, quadern nº 20. Titanes del Far-West. 29-02-1952. Editorial Rollán, Madrid.
Ref: rsm 1615-021


pàgina 1, AVENTURAS DEL FBI, Nº 21 de 14 de març de 1952
(imatge extreta de Tebeosfera.com)

Autor: BERMEJO Rojo, Luís (Madrid, 1931 - 2015)
Sense signar
Llegenda:
Datació: ca. 1952
Mesures: 15,5 x 8,7 cm (vinyeta retallada, correspon a la 9ª vinyeta de la pàgina 1 del quadern nº 21 de l'aventura La carrera de la muerte)
Tècnica: Tinta B/N.
Personatge: 
Publicació: AVENTURAS DEL FBI, quadern nº 21. La carrera de la muerte. 14-03-1952. Editorial Rollán, Madrid.
Ref: rsm 1616-021


pàgina 5, AVENTURAS DEL FBI, Nº 21 de 14 de març de 1952
(imatge extreta de Tebeosfera.com)

Autor: BERMEJO Rojo, Luís (Madrid, 1931 - 2015)
Sense signar
Llegenda:
Datació: ca. 1952
Mesures: 18,2 x 9,1 cm (vinyeta retallada, correspon a la 3ª vinyeta de la pàgina 5 del quadern nº 21 de l'aventura La carrera de la muerte)
Tècnica: Tinta B/N.
Personatge: 
Publicació: AVENTURAS DEL FBI, quadern nº 21. La carrera de la muerte. 14-03-1952. Editorial Rollán, Madrid.
Ref: rsm 1617-021


pàgina 6, AVENTURAS DEL FBI, Nº 21 de 14 de març de 1952
(imatge extreta de Tebeosfera.com)

Autor: BERMEJO Rojo, Luís (Madrid, 1931 - 2015)
Sense signar
Llegenda:
Datació: ca. 1952
Mesures: 12,6 x 9 cm (vinyeta retallada, correspon a la 2ª vinyeta de la pàgina 6 del quadern nº 21 de l'aventura La carrera de la muerte)
Tècnica: Tinta B/N.
Personatge: 
Publicació: AVENTURAS DEL FBI, quadern nº 21. La carrera de la muerte. 14-03-1952. Editorial Rollán, Madrid.
Ref: rsm 1618-021


pàgina 7, AVENTURAS DEL FBI, Nº 21 de 14 de març de 1952
(imatge extreta de Tebeosfera.com)

Autor: BERMEJO Rojo, Luís (Madrid, 1931 - 2015)
Sense signar
Llegenda:
Datació: ca. 1952
Mesures: 6,2 x 8,3 cm (vinyeta retallada, correspon a la 1ª vinyeta de la pàgina 7 del quadern nº 21 de l'aventura La carrera de la muerte)
Tècnica: Tinta B/N.
Personatge: 
Publicació: AVENTURAS DEL FBI, quadern nº 21. La carrera de la muerte. 14-03-1952. Editorial Rollán, Madrid.
Ref: rsm 1619-021


pàgina 9, AVENTURAS DEL FBI, Nº 21 de 14 de març de 1952
(imatge extreta de Tebeosfera.com)

Autor: BERMEJO Rojo, Luís (Madrid, 1931 - 2015)
Sense signar
Llegenda:
Datació: ca. 1952
Mesures: 6,4 x 7,8 cm (vinyeta retallada, correspon a la 4ª vinyeta de la pàgina 9 del quadern nº 21 de l'aventura La carrera de la muerte)
Tècnica: Tinta B/N.
Personatge: 
Publicació: AVENTURAS DEL FBI, quadern nº 21. La carrera de la muerte. 14-03-1952. Editorial Rollán, Madrid.
Ref: rsm 1620-021
CATÀLEGS I EXPOSICIONS:

- "EL CÓMIC EN LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA. 1975-2005/6". Instituto Cervantes i Fundación Antonio Pérez. Ayuntamiento de Cuenca. 2007/2008.

- 1997-2006. LA MASSANA. CÒMIC. ANDORRA. "LUÍS BERMEJO ROJO", pg. 118-119. La Massana (Andorra), 2003.

- "CATÀLEG D'AUTORS 1991". pg. 28. Saló Internacional del Còmic de Barcelona. Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona, maig 1991. 

- "CATÀLEG D'AUTORS 1988". pg. 28. Saló Internacional del Còmic de Barcelona. Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona, maig 1988. 

- "CLUB DHIN. DIBUJANTES DE LA HISTORIETA Y LA ILUSTRACIÓN NACIONALES". pg. 43. Barcelona, 1979.