diumenge, 22 de març de 2020

ACIT, SOKA, JIP (FRANCESC FONTANALS i MATEU)Autor: JIP (FRANCESC FONTANALS i MATEU) (Mataró, 1900 -Barcelona, 1968).
Signatura: JiP (angle inferior esquerra)
Mesures: 35 x 35 cm 
Datació:
Llegenda: "- Peró, ¿se puede saber a qué viene tanto lío?.
                 - Nada grave, ¡que el pintor de señales lleva unas copas de más!." (en el paspartú)
Tècnica: Tinta i aquarel·la blava.
Personatge: NP
Publicació
Ref: rsm 423-xxx


CUCA FERA, Nº 15 de 28 de juliol de 1917
(imatge extreta d'ARCA.bcn.cat)

AutorACIT (FRANCESC FONTANALS i MATEU) (Mataró, 1900 -Barcelona, 1968).
Signatura: acit (angle inferior esquerra)
Mesures: 28,8 x 18,5 cm 
Datació: 
Llegenda: 
Tècnica: Tinta i aquarel·la blava.
Personatge: NP
Publicació: CUCA-FERA, nº 15, 28 de juliol de 1917, pg. 225. Reproduit amb la llegenda
                 següent:
                 "- Malhaya! Por aquí no se ha ido, palabra!
                  - Rápido, registra el radiador Rodríguez."
Exposicions: " ESPLENDOR TRUNCADA (Dibuixants catalans de 1900 a 1939)". Sala d'Art Andreu Dameson.
                    La Garriga. Del 8 de desembre al 24 de desembre de 2017. Nº catàleg: 1.                 
Ref: rsm 423-xxx
BIBLIOGRAFIA:

- Cadena, Josep Maria dir. EL DIBUIX A CATALUNYA. 100 DIBUIXANTS QUE CAL CONÈIXER. "Francesc Fontanals i Mateu "SOKA", pg. 65-66. Associcació conèixer Catalunya i Editorial Pòrtic. Barcelona, 2004.

- Cuadrado, Jesús. ATLAS ESPAÑOL DE LA CULTURA POPULAR. DE LA HISTORIETA Y SU USO. 1873-2000. TOMO I. "FONTANALS i MATEU, FRANCESC", pg. 481. Ediciones Sinsentido. Madrid, 2000.

- SUMMA ARTIS. HISTORIA GENERAL DEL ARTE. Volum XXXII. 6ª edició. EL GRABADO EN ESPAÑA (SIGLOS XIX-XX). Pg. 560, 563 i 601. Espasa Calpe, SA. Madrid, 2000.


Cuadrado, Jesús. DICCIONARIO DE USO DE LA HISTORIETA ESPAÑOLA (1873-1996). "FONTANALS i MATEU, FRANCESC", pg. 293. Compañía Literaria. Madrid, 1997.


- Figueres, Josep M. edit. CUCA FERA. "FRANCESC FONTANALS i MATEU,ACIT", pg. 37-38. Editorial AUSA. Sabadell, 1987.

- March i Reñé, Martí dir. DICCIONARIO "RÀFOLS" DE ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS DE CATALUNYA Y BALEARES. VOLUM 2 "FONTANALS MATEU, FRANCESC", pg. 68. Diccionario Ràfols. Barcelona, 1985.

- Ráfols, J. dir. DICCIONARIO "RÀFOLS" DE ARTISTAS DE CATALUNYA, BALEARES Y VALENCIA. VOLUM II "FONTANALS MATEU, FRANCESC", pg. 450-451. Edicions Catalanes y La gran Enciclopedia Vasca. Barcelona - Bilbao, 1980.

- Solà i Dachs, Lluís. L'HUMOR CATALÀ. UN SEGLE D'HUMOR CATALÀ - 1. "Francesc Fontanals", pg. 217, 303, 307, 315, 324, 342-343 i 373. Editorial  Bruguera, SA. Barcelona, 1978.

- Solà i Dachs, Lluís. EL BE NEGRE I ELS SEUS HOMES. Edició Facsimil. VOLUM II. "FRANCESC FONTANALS I MATEU", pg. 10. EDHASA. Barcelona, 1977.

- Solà i Dachs, Lluís. UN SEGLE D'HUMOR CATALÀ. "Francesc Fontanals, <Soka>", pg. 350-351. Quaderns de Cultura. Volum especial. Editorial  Bruguera, SA. Barcelona, 1973.

- Martín, Antonio. HISTORIA DEL COMIC ESPAÑOL: 1875-1939. Colección Comunicación Visual. pg. 73. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1978.

- Gasca, Luís. LOS COMICS EN ESPAÑA. pg. 40. Editorial Lumen. Barcelona, 1969.


CATÀLEGS I EXPOSICIONS:

- "ESPLENDOR TRUNCADA (Dibuixants catalans de 1900 a 1939)". Sala d'Art Andreu Dameson. Ajuntament de La Garriga. Del 8 de desembre al 24 de desembre de 2017.

- CATÀLEG del 1er, SALÓ D'HUMORISTES 1933. Associació humoristes de Barcelona. Galeria Emporium, 21 de gener al 12 de febrer de 1933.