dissabte, 11 de juliol de 2020

BAS (MARTI BAS BLASI)Autor:  BAS Blasi, Martí (Barcelona, 1910 -  Paris, 1966).
Sense signar
Llegenda: "MON MARI A BEACOUP DE PREJUGES"
Datació:
Mesures: 27 x 38 cm
Tècnica: Llapis i tinta
Personatge:
Publicació: 
Ref: rsm 299-004


Autor:  BAS Blasi, Martí (Barcelona, 1910 -  Paris, 1966).
Signat  Marti Bas (angle inferior esquerra)
Llegenda: 
Datació:
Mesures: 23,5 x 28 cm
Tècnica: Tinta i clarió
Personatge:
Publicació: 
Ref: rsm 1423-xxx
BIBLIOGRAFIA:

- Eguizábal, Raúl. EL CARTEL EN ESPÀÑA. "BAS, MARTÍ", pg. 279. Ediciones Cátedra. Madrid, 2014.

- Castillo, Montserrat. GRANS IL·LUSTRADORS CATALANS. "Joaquim Mat´-Bas", pg. 287-288. Biblioteca de Catalunya. Barcelona, 1997.

- March i Reñé, Martí dir. DICCIONARIO "RÀFOLS" DE ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS DE CATALUNYA Y BALEARES. VOLUM 1 "BAS BLASI, MARTÍ", pg. 143. Diccionario Ràfols. Barcelona, 1985.

- Ráfols, J. dir. DICCIONARIO "RÀFOLS" DE ARTISTAS DE CATALUNYA, BALEARES Y VALENCIA. VOLUM I "BAS BLASI, MARTÍ", pg. 100. Edicions Catalanes y La gran Enciclopedia Vasca. Barcelona - Bilbao, 1980.

- L'ESQUELLA DE LA TORRATXA. GUERRA CIVIL VOL. I. "M. BAS", pg. 620 del facsimil. Leteradura. Barcelona, 1979. 

- Solà i Dachs, Lluís. L'HUMOR CATALÀ. UN SEGLE D'HUMOR CATALÀ - 1. " Bas, Martí", pg. 348. Editorial  Bruguera, SA. Barcelona, 1978.

- Martín, Antonio. HISTORIA DEL COMIC ESPAÑOL: 1875-1939. Colección Comunicación Visual. Vàries pàgines. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1978.


CATÀLEGS I EXPOSICIONS:

- Laplana, Josep de C. i Barjau Rico, Santi. RECORDAR PER NO TORNAR-HI- CARTELLS DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA DE L'ABADIA DE MONTSERRAT. "BAS i BLASI, MARTÍ", pg. 408. Museu de Montserrat, 2008.

- CATÀLEG DE L'EXPOSICIÓ DEL FRED. L'ESQUELLA DE LA TORRATXA. Sala Busquets. Barcelona, 23 de novembre al 7 de desembre de 1937.