dijous, 24 de desembre de 2020

CRUIKSHANK (GEORGE CRUIKSHANK)Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "Philipson and the German Inkeeper."
Datació: ca. 1836
Mesures: 20,3 x 13,7 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de "Anne of Geirstein", Waverley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1838.
Ref: rsm 1584-020Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "Jeanie_I say, Jeanie, woman."
Datació: ca. 1836
Mesures: 20,4 x 13,2 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de "The Heart of Mid-Lothian", Waverley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1836.
Ref: rsm 1583-020Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "Lady Waverley! ten thousan a year! Lady Waverley, Dix mille livres de revenu".
Datació: ca. 1836-38
Mesures: 17,3 x 10,8 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de "Waverley", Waverley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1841.
Ref: rsm 1518-019Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "Lady Waverley... The thousand a year."
Datació: ca. 1836
Mesures: 20,5 x 13,2 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de "Waverley", Waverley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1836.
Ref: rsm 1582-020Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "A "summat" to eat and drink."
Datació: ca. 1836
Mesures: 20,5 x 13,7 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de "Tales of my Landlord (The Heart of Midlothian)", Waverley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1836.
Ref: rsm 1581-020Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "The Revellers."
Datació: ca. 1836
Mesures: 20,3 x 13,7 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de "The Fair Maid of Perth", Waberley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1836.v
Ref: rsm 1580-020Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "Eh, Sirs!"
Datació: ca. 1836
Mesures: 20,3 x 13,5 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de "Waverley", Waverley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1836.
Ref: rsm 1579-020Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "Whiles-at brose-time."
Datació: ca. 1836
Mesures: 20,4 x 13,6 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de "The Tale of Old Mortality", Waverley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1836.
Ref: rsm 1578-020Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "Not again - not again!"
Datació: ca. 1836
Mesures: 20,3 x 13,7 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de "The Black Dwarf", Waverley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1836.
Ref: rsm 1577-020Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "Gape, sinner and swallow!"
Datació: ca. 1836
Mesures: 20,5 x 13,8 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de "Guy Mannering", Waverley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1836.
Ref: rsm 1576-020
Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "Pro-di-gi-ous!"
Datació: ca. 1836
Mesures: 20,5 x 13,5 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de "Guy Mannering", Waverley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1836.
Ref: rsm 1575-020Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "Dougal Mac Callum and Hutcheon."
Datació: ca. 1836
Mesures: 20,3 x 13,7 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de "Redgauntlet", Waverley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1838.
Ref: rsm 1574-020Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "Meg Dods and Captain Mac Turk."
Datació: ca. 1836
Mesures: 20,4 x 13,5 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de "Saint Ronan's Well", Waverley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1838.
Ref: rsm 1573-020Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "The Middelmas Wives & Gydeon Gray."
Datació: ca. 1836
Mesures: 19,5 x 13,3 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de "The Surgeon's Daughter", Waverley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1838.
Ref: rsm 1572-020


Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "Brenhilda, Agelastes & Sylvan."
Datació: ca. 1836
Mesures: 19,7 x 13,5 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de "Count Robert of Paris", Waverley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1838.
Ref: rsm 1571-020Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "Master Holdenough interrupted in his Vocation."
Datació: ca. 1836
Mesures: 20,5 x 14,1 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de "Woodstock", Waverley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1838.
Ref: rsm 1570-020Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "Sir Kenneth and the Dwarfs of the Chapel."
Datació: ca. 1836
Mesures: 20,4 x 13,3 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de "Tales of the Crusaders", Waverley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1838.
Ref: rsm 1569-020Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "Dickie Sludge and the giant Porter."
Datació: ca. 1836
Mesures: 20 x 14,1 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de "Kenilworth / Wayland Smith Relating the History of His Life", Waverley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1837.
Ref: rsm 1568-020Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "Flibbertigibbet Tressilian & Wayland Smith."
Datació: ca. 1836
Mesures: 20 x 13,4 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de "Kenilworth / Wayland Smith Relating the History of His Life", Waverley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1837.
Ref: rsm 1567-020Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "The Pardoner's legend"
Datació: ca. 1836
Mesures: 20,5 x 13,7 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de "The Abbot", Waverley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1837.
Ref: rsm 1566-020Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "The Abbot of Unreason."
Datació: ca. 1837
Mesures: 20,4 x 13,7 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de "The Abbot", Waverley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1837.
Ref: rsm 1565-020Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "Caleb catering for Wolfs Crag."
Datació: ca. 1836
Mesures: 20,5 x 13,9 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de "Tales of my Landlord (The Heart of Midlothian and The Bride of Lammermoor)", Waverley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1836.
Ref: rsm 1564-020Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "The Captain of Knockdunder."
Datació: ca. 1836
Mesures: 20,4 x 13,3 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de "The Heart of Mid-Lothian", Waverley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1836.
Ref: rsm 1563-020Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "The Captain end the Soldier."
Datació: ca. 1838
Mesures: 20,5 x 13,7 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de "The Fortunes of Nigel", Waverley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1838.
Ref: rsm 1562-020Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "Norma dispatching the provisions."
Datació: ca. 1838
Mesures: 20,4 x 13,6 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de "The Pirate", Waverley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1838.
Ref: rsm 1561-020Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "Cardinal Balve at the Boar Hunt."
Datació: ca. 1838
Mesures: 20,4 x 13,5 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de Waverley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1838.
Ref: rsm 1560-020


Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "Peverit and Chiffing."
Datació: ca. 1838
Mesures: 20,4 x 13,8 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret Waverley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1838.
Ref: rsm 1559-020


Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "Knowest thou then this token?"
Datació: ca. 1837
Mesures: 20,5 x 13,6 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de "The Monastery", Waverley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1837.
Ref: rsm 1558-020Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "Abbot Boniface & Father Philip."
Datació: ca. 1837
Mesures: 20,5 x 14,2 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de "The Monastery", Waberley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1837.
Ref: rsm 1557-020Autor: CRUIKSHANK, George (London, 1792 - 1878).
Signat Geo: Cruikshank. (angle inferior esquerra)
Llegenda: "My good friends, "favete linguis", Mes bons amis, "favete linguis".
Datació: ca. 1836-38
Mesures: 17,4 x 10,8 cm
Tècnica: Gravat.
Personatge:
Publicació: gravat extret de "The Antiquary", Waverley Novels de Walter Scott. Fisher & Son Co. London & Paris, 1841.
Ref: rsm 1519-019